Công ty Bảo Vệ Tân Trào triển khai đảm bảo an ninh tại dự án nhà xưởng JA Solar NE, Bắc Giang ~ Công ty Bảo vệ Tân Trào - 23 năm cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ chuyên nghiệp

Công ty Bảo vệ Tân Trào - Tân Trào Security

Thứ Ba, 29 tháng 8, 2023

Công ty Bảo Vệ Tân Trào triển khai đảm bảo an ninh tại dự án nhà xưởng JA Solar NE, Bắc Giang

 Cả nhà cứ an tâm nghỉ Lễ dài ngày ha,...

Việc bảo vệ Tài sản, kho tàng, nhà xưởng là nhiệm vụ của lực lượng bảo vệ chúng mình. 😊

---

- Công ty Bảo Vệ Tân Trào triển khai đảm bảo an ninh tại dự án nhà xưởng JA Solar NE - Hệ thống sản xuất tấm pin năng lượng mặt trời lớn nhất, KCN Việt Hàn, Bắc Giang. 

--- 

"KHAI THÁC ÁNH MẶT TRỜI- TẠO PHÚC TOÀN NHÂN LOẠI"-  Slogan này hay quá 😃
0 nhận xét:

Đăng nhận xét