Công ty Bảo vệ Tân Trào - 23 năm cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ chuyên nghiệp

Chương trình đạo tạo Đội hình Đội ngũ - Đào tạo pháp luật

Chương trình đạo tạo Đội hình Đội ngũ - Đào tạo pháp luật - Công ty bảo vệ Tân Trào

Đào tạo nghiệp vụ Phòng cháy Chữa cháy

Đào tạo nghiệp vụ Phòng cháy Chữa cháy tại các điểm Bảo vệ cho lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp công ty bảo vệ Tân Trào

Đào tạo Đội hình Đội ngũ và PCCC

Đào tạo Đội hình đội ngũ và công tác nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy tại điểm bảo vệ Canon Tiên Sơn Bắc Ninh 2013

Bảo vệ sự kiện tại Lễ khởi công nhà máy Ariston Việt Nam và Điểm danh trước giờ giao ca

Bảo vệ sự kiện tại Lễ khởi công nhà máy Ariston Việt Nam và Điểm danh trước giờ giao ca- Công ty bảo vệ Tân Trào

Trực bảo vệ tại các điểm Lễ tân và khu nhà ăn tại công ty Canon Việt Nam

Trực bảo vệ tại các điểm Lễ tân và khu nhà ăn tại công ty Canon Việt Nam - Công ty bảo vệ Tân Trào

Duyệt đội hình trước giờ giao ca và Kiểm soát xe giờ vào tại công ty Yamaha Việt Nam

Duyệt đội hình trước giờ giao ca và Kiểm soát xe giờ vào tại công ty Yamaha Việt Nam - Công ty bảo vệ Tân Trào

Kiểm soát xe ra vào tại các nhà máy

Kiểm soát xe ra vào, hàng hóa xuất nhập tại các nhà máy có điểm bảo vệ - Công ty bảo vệ Tân Trào

Đón chào Lễ tổng kết ở nhà máy Yamaha Việt Nam

Kiểm soát xe cộ, hàng hóa xuất nhập và chào mừng Lễ tổng kết tại nhà máy Yamaha Việt Nam - Công ty bảo vệ Tân Trào

Đào tạo nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy tại điểm bảo vệ nhà máy TOTO Việt Nam

Đào tạo nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy tại điểm bảo vệ nhà máy TOTO Việt Nam - Khu Công nghiệp Thăng Long - Công ty bảo vệ Tân Trào

Đào tạo nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy tại điểm bảo vệ nhà máy Eiwo Việt Nam - Khu Công nghiệp Thăng Long - Công ty bảo vệ Tân Trào

Đào tạo nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy tại điểm bảo vệ nhà máy Eiwo Việt Nam - Khu Công nghiệp Thăng Long - Công ty bảo vệ Tân Trào

Đào tạo nghiệp vụ pháp luật

Đào tạo nghiệp vụ pháp luật và nghiệp vụ bảo vệ tại công ty Canon Việt Nam- Khu công nghiệp Quế Võ Bắc Ninh- Công ty bảo vệ Tân Trào

Đào tạo nghiệp vụ pháp luật và nghiệp vụ võ thuật

Đào tạo nghiệp vụ pháp luật và nghiệp vụ võ thuật tại các nhà máy khu Công nghiệp VSIP Bắc Ninh

Đào tạo nghiệp vụ pháp luật và nghiệp vụ võ thuật

Đào tạo nghiệp vụ pháp luật và nghiệp vụ võ thuật tại các nhà máy khu Công nghiệp Tiên Sơn Bắc Ninh

Đào tạo nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy tại điểm bảo vệ nhà máy Anpha Thăng Long Việt Nam

Đào tạo nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy tại điểm bảo vệ nhà máy Eiwo Việt Nam - Khu Công nghiệp Thăng Long - Công ty bảo vệ Tân Trào .

Đào tạo nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy tại điểm bảo vệ nhà máy Parkerizing Thăng Long Việt Nam

Đào tạo nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy tại điểm bảo vệ nhà máy Parkerizing Việt Nam - Khu Công nghiệp Thăng Long - Công ty bảo vệ Tân Trào .

Đào tạo nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy tại điểm bảo vệ nhà máy Caterpillar Việt Nam

Đào tạo nghiệp vụ Phòng cháy chữa cháy tại điểm bảo vệ nhà máy Caterpillar Việt Nam - Khu công nghiệp phố Nối Hưng yên - Công ty bảo vệ Tân Trào .

Bảo vệ tại sự kiện 10 năm sinh nhật công ty TOTO Việt Nam

Bảo vệ tại sự kiện 10 năm sinh nhật công ty TOTO Việt Nam - Sân vận động Mỹ Đình - Công ty bảo vệ Tân Trào

Kiểm soát khi nhân viên tan ca và khi ra về

Kiểm soát khi nhân viên tan ca, giao ca và kiểm soát xe ra vào của nhân viên

Đào tạo nghiệp vụ võ thuật tại các điểm bảo vệ

Đào tạo nghiệp vụ võ thuật tại các điểm bảo vệ - Công ty bảo vệ Tân Trào

Kiểm soát công nhân viên tan ca

Kiểm soát công nhân viên tan ca tại các nhà máy ở khu công nghiệp Thăng Long - Công ty bảo vệ Tân Trào

Bảo vệ tại sự kiện 10 năm sinh nhật công ty TOTO Việt Nam

Bảo vệ tại sự kiện 10 năm sinh nhật công ty TOTO Việt Nam - Sân vận động Mỹ Đình - Công ty bảo vệ Tân Trào

Đào tạo nghiệp vụ võ thuật và đội hình đội ngũ

Đào tạo nghiệp vụ võ thuật và đội hình đội ngũ ở khu công nghiệp Thăng Long - Công ty bảo vệ Tân Trào

Bảo vệ sự kiện TOTO sinh nhật 10 năm và sự kiện CANON Night

Bảo vệ sự kiện TOTO sinh nhật 10 năm và sự kiện CANON Night của công ty Canon Việt Nam - Công ty bảo vệ Tân Trào

Kiểm soát công nhân viên tan ca

Kiểm soát công nhân viên tan ca tại các nhà máy ở khu công nghiệp Thăng Long - Công ty bảo vệ Tân Trào

Công ty Bảo vệ Tân Trào - Tân Trào Security

Thứ Bảy, 30 tháng 11, 2013

Giấy Đăng Kí Kinh Doanh Công ty Tân Trào

MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH BẢO VỆ DỊCH VỤ BẢO VỆ TÂN TRÀO

MÔ HÌNH TỔ CHỨC CÔNG TY TNHH MTV  DVBV TÂN TRÀO

Letter for CustomersTo: Yours Customers

Dear Sir/ Madam,

Tan Trao Security Services One Member Co., Ltd was found in accordance with the license no. 0101126129, registered to change for sixth time, which was issued by Hanoi Authority for Planning and Investment on September 17th, 2013. Tan Trao Company mainly operates security services, and have sufficient security conditions regulated in Government’s Decree no. 52/2008/ND-CP of security services management and business, and Circular no. 45/2009/BCA. Especially, we have good qualification, as many of our leaders and managers have 40 years of experience. 
We are proud of our advantage, which stays at our leaders and most of our guardians who directly do security task. Many of our staff were or have been in Honor Command Guard – Ministry of Public Security, which takes noble responsibility of ensuring safety for chiefs of state and government officials, not only of our country but also from abroad, who have been to Vietnam since our country’s first revolution stage in Tan Trao – the cradle land of our country’s Revolution.

Tan Trao Company would like to introduce the security types we provide:
-         Protecting fixed targets (guarding, patrolling) such as factories, construction sites, stores, warehouses, banks, offices, private houses, ...
-         Protecting mobile target: bodyguard, protection of legal commodities, properties, money on traveling.
-         Keeping safety at shows, performances, meetings, fairs, exhibitions, ...
-         Giving advices of security profession.
As your comprehensive and continuing development is our benefit, Tan Trao company is committed that 100% of our guardians are professionally trained to excellently complete all the tasks, deserving our prestige as a company contributed by Vietnamese middle-ranking and high-ranking security officers.
The security services we provide through our professional guardian force will be the key to your success and contribution to your company’s stability and prosperity.

TAN TRAO SECURITY SERVICES ONE MEMBER CO., LTD


Giới thiệu Dịch Vụ bảo Vệ Tân Trào


 

LỜI GIỚI THIỆU

Kính gửi: Quý khách hàng


Công ty TNHH MTV Tân Trào xin được gửi chúc mừng và lời chào trân trọng nhất !

Công ty TNHH MTV dịch vụ bảo vệ TÂN TRÀO được thành lập theo giấy phép kinh doanh số 0101126129 đăng ký thay đổi lần thứ 6 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Hà Nội cấp ngày 17 tháng 9 năm 2013, chuyển đổi từ công ty cổ phần Tân Trào thành lập vào ngày 15/5/2001, hoạt động chủ yếu trong lĩnh vực dịch vụ bảo vệ; có đầy đủ điều kiện an ninh được quy định trong Nghị định số 52/2008/NĐ-CP của Chính phủ về quản lý kinh doanh dịch vụ bảo vệ và Thông tư số 45/2009/BCA, đặc biệt là về chuyên môn với kinh nghiệm lão luyện trên 40 năm công tác của những người lãnh đạo và điều hành Công ty.
Niềm tự hào của Công ty TÂN TRÀO, cũng là thế mạnh, về đội ngũ lãnh đạo điều hành chủ chốt và phần lớn nhân viên bảo vệ trực tiếp thực hiện dịch vụ là những cán bộ của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ – Bộ Công an đã hoàn thành nhiệm vụ cao cả là đảm bảo an toàn cho các vị Nguyên thủ quốc gia và Quan chức cấp cao không những của Việt Nam mà còn của các quốc gia khác đã từng đến Việt Nam từ thời kỳ đầu tiên của cách mạng Việt Nam ở quê hương cách mạng TÂN TRÀO cho đến nay.
Công ty TÂN TRÀO xin trân trọng giới thiệu với Quý Công ty các loại hình dịch vụ bảo vệ chúng tôi đã và đang cung cấp trên thị trường:

- Bảo vệ mục tiêu cố định (canh gác, tuần tra): nhà máy, công trường xây dựng, kho tàng; ngân hàng, trụ sở văn phòng, nhà riêng...
- Bảo vệ mục tiêu di động: vệ sỹ cá nhân, bảo vệ hàng hóa, tài sản và tiền hợp pháp trên đường vận chuyển.
- Giữ gìn trật tự tại các buổi biểu diễn văn hóa, thể thao, hội nghị, triển lãm,...
- Tư vấn nghiệp vụ bảo vệ.
Sự phát triển toàn diện và không ngừng của khách hàng chính là quyền lợi của chúng tôi, Công ty TÂN TRÀO đảm bảo 100% nhân viên bảo vệ của chúng tôi đều được đào tạo và huấn luyện một cách chuyên nghiệp để hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ được giao xứng đáng là một công ty được ra đời có sự đóng góp từ những sĩ quan an ninh trung, cao cấp Việt Nam
Dịch vụ bảo vệ do Công ty TÂN TRÀO cung cấp thông qua lực lượng bảo vệ chuyên nghiệp sẽ là chìa khóa dẫn tới thành công và góp phần vào sự vững mạnh và thành đạt của Quý khách.

 CÔNG TY TNHH MTV DVBV TÂN TRÀO