Công ty Tân Trào triển khai lực lượng bảo vệ tại Kho TLAF 3- Khu CN Thăng Long Hà nội ~ Công ty Bảo vệ Tân Trào - 23 năm cung cấp dịch vụ bảo vệ, vệ sỹ chuyên nghiệp

Công ty Bảo vệ Tân Trào - Tân Trào Security

Thứ Sáu, 13 tháng 6, 2014

Công ty Tân Trào triển khai lực lượng bảo vệ tại Kho TLAF 3- Khu CN Thăng Long Hà nội

Ngày 12.6.2014 
Công ty Tân Trào triển khai lực lượng bảo vệ tại Kho TLAF 3- Khu CN Thăng Long Hà nội
 Chốt bảo vệ Kho TLAF 3 của công ty KHu công nghiệp Thăng Long, Đông Anh Hà Nội thêm 2 chốt bảo vệ gồm 6 đồng chí, nâng tổng số điểm bảo vệ kho lên 3, và số lượng chốt bảo vệ là 7 chốt tại các kho là 21 đồng chí bảo vệ kho và của Khu công nghiệp Thăng Long là 50 đồng chí .0 nhận xét:

Đăng nhận xét